تصویر لودر

 اطلاعیه تغییر ساعت شروع کار کارکنان دانشکده از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷

با عنایت به نامه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده به استناد ابلاغ استانداری همدان، آغاز ساعت کاری کارکنان دانشکده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۸ صبح اعلام شد.

ساعت_کاری از شنبه۸صبح خواهد بود

در متن نامه معاونت توسعه دانشکده آمده است:
با توجه به نامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ استانداری همدان از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت کار کارکنان تمام واحدهای دانشکده، به استثنای واحدهای درمانی فوریت‌های پزشکی و مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ساعت ۸ صبح خواهد بود.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست