تصویر لودر

برگزاری کمیته پروژه های بهداشتیبیست و یکمین جلسه کمیته پروژه های بهداشتی با حضور اعضای کمیته در دفتر معاونت توسعه به ریاست مهندس شهبازی برگزار شد.دبیر پروژه های بهداشتی در این جلسه به مصوبات جلسات قبل اشاره کرد و با توجه به برطرف شدن برخی از مشکلات، خواستار تسریع در اجرای تعهدات پیمانکاران و اتمام پروژه ها شد.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست