تصویر لودر

هشدار وزارت بهداشت به مردم برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن

در محیط های بسته از ایمنی وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنید

به محض مشاهده فرد مسموم با گاز منوکسید کربن قبل از هرچیز سریعاً وی را به هوای آزاد منتقل کرده و بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.

به گزارش وبدا، در این اطلاعیه از مردم خواسته شده در هنگام استفاده از بخاری های گازی یا نفتی، به منظور پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش ها اطمینان کامل حاصل نمایند.

http://behdasht.gov.ir/Xkb9

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست