تصویر لودر

در راستای بازدیدهای نوروزی انجام گرفت؛

بازدید معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همراه معاون فنی این معاونت از مراکز خدمات جامع سلامت شهری.

 دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همراه مصطفی انواری معاون فنی این معاونت ، با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، ضمن تبریک سال نو و خداقوت از نزدیک به میزان آمادگی و نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفتند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست