تصویر لودر

تمدید مهلت ثبت نام آزمون بهورزی

کلیه داوطلبان شرکت در آزمون بهورزی این دانشکده می‌توانند جهت ثبت نام مجدد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ اقدام نمایند. ضمنا تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون متعاقبا از طریق سایت دانشکده به داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد. تمامی داوطلبان موظفند پس از ثبت نام نسبت به تحویل مدارک خود به آموزشگاه بهورزی دانشکده اقدام نمایند. عواقب عدم ارائه مدارک بر عهده داوطلب خواهد بود.

Loading

فهرست