تصویر لودر

 بازرسی مشترک کارشناسان مواد خوراکی و آشامیدنی مدیریت غذا و دارو به اتفاق کارشناس فرماندهی محترم پاسگاه جنت آباد از مراکز پخش مواد خوراکی و آشامیدنی

در این بازرسی علاوه بر بررسی و نظارت بر رعایت ضوابط فنی و بهداشتی، حدود ۱۰تن فراورده یخی، و ۱۰تن فراورده سرکه به منظور بررسی بیشتر و استعلام اعتبار پروانه های بهداشتی ساخت درج شده روی محصول، در محل توقیف شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading