تصویر لودر

 برگزاری دوره آموزشی کرامت مادری

دوره آموزشی کرامت مادری به همت معاونت بهداشت و درمان در راستای تکریم مادران باردار و شیرده برای کلیه همکاران خانم شاغل در بیمارستان و همکاران ماما شاغل در مراکز بهداشتی با تدریس دکتر قاسمی تجرد از نهاد بسیج خواهران اسدآباد در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷در سالن آمفی تئاتر بیمارستان(عج) برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading