تصویر لودر

مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی کارشناسان روابط عمومی معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی کارشناسان روابط عمومی معاونت های غذا و دارو سراسر کشور همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی همایشی با این موضوع در تاریخ…

بیست و پنجمیم نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث اطلاعیه: بیست و پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی از ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۳ در تهران، محل دائمی…

حضور مدیریت محترم غذا و دارو و کارشناس محترم دارویی دانشکده در دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در اصفهان

حضور مدیریت محترم غذا و دارو و کارشناس محترم دارویی دانشکده در دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در اصفهان   به گزارش…
فهرست