تصویر لودر

🔰 برگزاری جلسه کمیته مدیریت دانش

♻️ کمیته مدیریت دانش به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته با حضور معاونین و مدیران عضو کمیته در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

💠 در این جلسه موضوع برگزاری جشنواره مدیریت دانش در ماه‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹 گفتنی است، در این جشنواره از کارکنانی که نسبت به ثبت دانش در سامانه مدیریت دانش اقدام نموده و همچنین از ارزیابان دانشی که نسبت به داوری دانش‌ها اقدام نموده‌اند، تقدیر خواهد شد.

🔺 مهلت ثبت دانش تا ۱۵ بهمن تمدید شده است و آدرس سامانه km.behdasht.gov.ir می‌باشد.

Loading

فهرست