تصویر لودر

اطلاعیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

فهرست اسامی معرفی‌شدگان سه برابرظرفیت از بین متقاضیانی که در آزمون قرارداد پزشک خانواده  و آزمون مراقب سلامت(شرکتی) این دانشکده در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شرکت نموده­اند به شرح ذیل اعلام می­گردد.

افراد ذیل با در دست داشتن مدارک هویتی(شناسنامه و کارت ملی) جهت شرکت در مصاحبه عملی  که راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار خواهد شد حضور یابند.

 عدم حضور فرد غیبت و به منزله انصراف از فرآیند آزمون می باشد.

  کارشناس علوم آزمایشگاهی (کد رشته ۶۶)

زینب کاشفی مقصود – تابان افشاری عابد – علی کریمی

 

کارشناس علوم آزمایشگاهی (کد رشته ۵۵)

داوود پشوتن سرور _ محمود قادری احسان­پور

 

مراقب سلامت ماما- شرکتی

زهرا زارع – زینب بهرامی – پریان عطائی

 

 

مراقب سلامت بهداشت عمومی- شرکتی

مهری نوروزی شادمانی – فاطمه یاراحمدی – مهسا نظری رافع

Loading

فهرست