تصویر لودر

برگزاری دوره آموزشی دربیمارستان حضرت قائم (عج)

دوره آموزشی محاسبات دارویی و تنظیم قطرات دارویی ویژه کادر درمانبه گزارش وبدا -اسدآباد این دوره
آموزشی با تدریس جناب آقای محمد رضا
امینی مسئول بخش داخلی و به همت واحد آموزش بیمارستان قائم(عج) در سالن آمفی تئاتر این مرکز برگزار گردید.

 

Loading

فهرست