تصویر لودر

 برگزاری جلسه هماهنگی با واحد های پشتیبانی و درمان درگیر در امور اداری بیمارستان حضرت قائم (عج)

این جلسه به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیریت بیمارستان و دیگر اعضای این جلسه در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

این جلسه در خصوص هماهنگی بیشتر پرسنل درمانی و پشتیبانی جهت ارتقا کیفیت خدمات و تامین به موقع تدارکات لازم جهت خدمت رسانی به بیماران تصمیماتی لازم و بهتر در این خصوص اتخاذ گردید.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست