تصویر لودر

اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۲ جهت بررسی امتیاز کرونا

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ، می رساند فرم سوابق خدمتی امتیاز ویژه کرونا را از لینک زیر دریافت و نسبت به تکمیل فرم‌ مذکور در معاونت مربوط به محل خدمت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اقدام نمایند و جهت تحویل فرم تکمیل شده به نشانی: اسدآباد – میدان امام(ره) – ابتدای خیابان رفسنجانی_ معاونت توسعه _اداره منابع انسانی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارك در مهلت تعیین شده امتیاز کرونا از امتیاز کل شما کسر می گردد.

 

فرم تایید سوابق کرونا

Loading