تصویر لودر

اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۲ جهت بررسی امتیاز کرونا

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ، می رساند فرم سوابق خدمتی امتیاز ویژه کرونا را از لینک زیر دریافت و نسبت به تکمیل فرم‌ مذکور در معاونت مربوط به محل خدمت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اقدام نمایند و جهت تحویل فرم تکمیل شده به نشانی: اسدآباد – میدان امام(ره) – ابتدای خیابان رفسنجانی_ معاونت توسعه _اداره منابع انسانی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارك در مهلت تعیین شده امتیاز کرونا از امتیاز کل شما کسر می گردد.

 

فرم تایید سوابق کرونا

Loading

فهرست