تصویر لودر

رعایت نکات بهداشتی مرتبط با بیماری‌های تنفسی در مکان های ورزشی

معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ماسک در محیط‌های بسته و تجمعات

با توجه به سردی هوا لازم است ورزشکاران و یا کسانی که به باشگاههای ورزشی، سالن های بدنسازی، استخرها و مراکز تفریحی، آبی و حتی استادیوم برای تماشای فوتبال یا والیبال یا ورزشهای تیمی دیگر می روند در فضاهای بسته مراقب بیماریهای تنفسی باشند.

همکاریهای خیلی خوبی با افسران پزشک که به نوعی مورد تائید AFC (فدراسیون فوتبال آسیا) هستند، داریم و نکات مرتبط با بهداشت محیط را به بازیکنان تیم ملی فوتبال که در قطر حضور دارند و تماشاگران اعلام می کنند.

http://behdasht.gov.ir/Xob9

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست