تصویر لودر

 در راستای اجرای طرح سلامت نوروز و ماه مبارک رمضان برگزار شد؛

بازدید مشترک کارشناسان سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی به همراه ادارات صمت و شرکت فرآورده نفتی اتاق اصناف از مجتمع های خدمات رفاهی و مراکز تهیه و توزیع شهرستان و کنترل موارد بهداشتی با استفاده از تجهیزات پرتابل و همچنین الزامات بهداشت محیطی و معلوم سازی مواد غذایی غیر قابل مصرف.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست