تصویر لودر

حضور اعضای هیئت رئیسه، مدیران و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مراسم چهلم شهادت شهیدرئیسی وشهدای خدمت

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading