تصویر لودر

 نشست سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده آقای دکتر بهاری فر، با معاون غذا و دارو همدان، آقای دکتر رستمی در خصوص بررسی چالش های طرح پایش سموم محصولات کشاورزی و همچنین تسریع در صدور پروانه ساخت آرد کامل

 این نشست با حضور اقای دکتر امیر بهاری فر سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، آقای دکتر قدرت اله رستمی معاون غذا و دارو همدان، آقای مهندس حجت اله کمکی مدیر اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی، خانم دکتر زهره فصیحی مدیر آزمایشگاه غذا و دارو و خانم دکتر سمانه فرجی کارشناس نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی دانشکده برگزار شد. در این نشست درخصوص چالش های مربوط به قطب و همچنین مشکلات ارسال نمونه های محصولات کشاورزی دانشکده جهت پایش باقیمانده سموم، فلزات سنگین و نیترات به آزمایشگاه غذا و دارو همدان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نظریه های ارشادی ارائه شد. از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست، تسریع در فرایند صدور کد IRC و پروانه ساخت آرد کامل کارخانه آرد زرین اسدآباد بود.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading