🔰 جلسه توجیهی آموزشی پروژه دریافت تجهیزات از محل وام بانک جهانی

♻️ جلسه توجیهی آموزشی پروژه دریافت تجهیزات از محل وام بانک جهانی موسوم به ICERP به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه که با حضور مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی، دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، دکتر ساحل قبادی مدیر غذا و دارو و همچنین رئیس دفتر حوزه ریاست، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی، ریاست بیمارستان، مدیر حراست و کارشناسان حوزه‌های مختلف دانشکده برگزار گردید، بر لزوم آمادگی و تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت دریافت تجهیزات پیشرفته‌ای که جهت دانشکده و آزمایشگاه‌های بهداشت و درمان در نظر گرفته شده تاکید گردید.

💠 همچنین مقرر شد با توجه به اینکه تجهیزات بروز و رایگان در اختیار دانشکده قرار می‌گیرد، هر گونه اقدام لازم جهت ایجاد شرایط لازم برای اخذ این امکانات به کار گرفته شود.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content