🔰 ریاست بیمارستان حضرت قائم(عج) معارفه شد

♻️ جلسه معارفه دکتر قاسم طهماسبی به عنوان رئیس جدید بیمارستان به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، مهندس صادق نجفی فاتح، دکتر الهام عظیمی و دکتر حسین عفت پناه، معاونین؛ توسعه، بهداشت و آموزش، مدیر غذا و دارو، رئیس دفتر حوزه ریاست، مدیر حراست، مدیر و مسئول دفتر پرستاری بیمارستان و همچنین مدیران ستادی معاونت‌های بهداشت، درمان و توسعه در این جلسه که در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار شده بود، حضور داشتند.

🔹 ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

#ایران_جوان_بمان
#تکمیل_واکسیناسیون
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content