🔰 اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ نشست تخصصی طرح عدالت و تعالی نظام سلامت به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت با در نظر گرفتن اصول، مبانی، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌ها و با هدف سند تقویت نظام شبکه بهداشتی و درمانی در دانشکده دنبال می‌شود.

💠 مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی، دکتر ساحل قبادی مدیر غذا و دارو، مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر طهماسبی رئیس بیمارستان، کامران تشکینی مدیر حراست، بهمن اشرفیان مدیر حوادث دانشکده، مرتضی جعفری از معاونت درمان و مرادی آرامیان مدیر بیمارستان در این نشست حضور داشتند.

فهرست
Skip to content